جاذبه های مینودشت

آبشار لولم

لولم، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان مینودشت در استان گلستان ایران.