talab8

تالاب ها

استان گلستان يکي از ۳ استان شمالي کشور است که با بيش از ۲۰ هزار کيلومترمربع وسعت در حاشيه درياي خزر واقع شده است. موقعيت طبيعي و جغرافيايي گلستان به گونه اي است که براي هر سليقه اي طبيعت مورد نياز را در اختيار قرار مي دهد. در واقع در اين استان، جنگل، دريا، کوه و دشت در کنار هم جمع شده اند.

در اين ميان، تالاب هاي آلاگل، آلماگل، آجي گل و گميشان از مجموعه تالاب هاي بين المللي کشور در دشت ترکمن صحرا و در نزديک مرز ايران و ترکمنستان از مناطق مهم ديدني استان است.

اين تالاب ها زيستگاه مناسبي براي پرندگان آبزي و کنار آبزي مهاجر به شمار مي روند و به دليل اين جاذبه هاي طبيعي در ايام مختلف پذيراي خيل بي شماري از مسافران و گردشگران است.

در نخستين اجلاس دفتر تحقيقات بين المللي پرندگان آبزي و مهاجر که در سال ۱۳۵۰ در رامسر با شرکت پژوهشگران و کارگزاران حفاظت از محيط زيست برگزار شد، اين تالاب ها در گنبد کاووس جزو تالاب هاي بين المللي اعلام شدند.

مجموعه ي اين تالاب ها، زيستگاه ويژه اي براي بسياري از پرندگان آبزي و کنار آبزي بوده که با شروع فصل سرما، پرندگان مهاجر از نواحي شمالي به اين تالاب ها مهاجرت کرده و نيمي از سال را زمستان گذراني مي کنند.
پرندگان مهاجر نظير فلامينگو، قو، غاز، بالکان، حواصيل، چنگر، آبچليک، اگرت ها، پرستوهاي دريايي، سليم و کاکايي ها از عمده پرندگان موجود در اين تالاب ها هستند.

در واقع تالاب هاي بين المللي بخش مرزي داشلي برون گنبد کاووس از جمله نقاط بسيار ديدني و جذاب مناطق کويري شمال اين شهرستان، به دليل زيبايي خاص، حيات وحش و مواد غني، همواره مورد توجه گردشگران و محقق است.

تالاب آلاگل در شرق جاده اينچه برون آق قلا قرار دارد و مساحت آن در زمان پرآبي به ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار مي رسد. آب اين تالاب مانند ساير تالاب هاي اين منطقه، از رودخانه اترک و زهکش هاي طبيعي و نهرهاي شور به نام هاي سامان و شورجه تأمين مي شود. برخي از محيط پيرامون اين تالاب با پوشش ني و جگن و درختچه هاي گز پوشانده شده است. سطح آب اين تالاب در نوسان است و ميزان ورودي آب تالاب به آب رودخانه اترک بستگي دارد.

يکي ديگر از اين تالاب هاي بين المللي، آلماگل است که در شمال روستاي تنگلي و با فاصله بسيار کمي از مرز ايران و ترکمنستان قرار گرفته است. تالاب آلماگل ۲۰۷ هکتار مساحت دارد که عمق آن در بيشتر نقاط يک تا ۵/۱ متر و حداکثر آن ۳ متر است. حاشيه هاي اين تالاب را پوشش ني فرا گرفته و ضلع جنوبي و مسير کانال ورودي آب به تالاب نيز پوشيده از جنگل هاي گز است. در اين تالاب، به علت نزديکي به مرز، شکار و هرگونه تيراندازي ممنوع است. آب تالاب آلماگل به علت نزديکي به رودخانه اترک شيرين است.

همچنين تالاب آجي گل يکي ديگر از تالاب هاي بخش داشلي برون است که بالغ بر ۳۵۰ هکتار مساحت دارد که در بالادست آن درياچه بسيار زيبا با مساحت يکصد هکتار به نام نمک قرار دارد. اين تالاب از ۲ بخش تشکيل شده که قسمت غربي آن تا حدودي عميق است و عمق آن در بيشتر نقاط يک تا ۵/۱ متر و حداکثر ۳ متر است و آب آن نيز از طريق رودخانه اترک تأمين مي شود و قسمت شرقي آن نيز پوشيده از ني زار است که از بخش غربي جدا مي شود.

در مجموع اين تالاب ها از نظر خاستگاه حيات وحش و حوزه گياهان آبزي داراي اهميت و زيستگاه مناسب براي پرندگان، آبزيان، دوزيستان، خزندگان، صدف ها و پستانداران است.

تالاب گمیشان یکی تالاب های مورد علاقه پرندگان مهاجر تالاب گمیشان است كه به عنوان یك ذخیره گاه ژنتیكی باارزش یاد می شود. این تالاب در ۶۰ كیلومتری شمال غرب گرگان بعد از گرگان، بندر تركمن و گمیشان قرار دارد.در ضمن این را هم بدانید كه به طور معمول در تالاب گمیشان ۱۰۰ نوع پرنده نادر را می توانید تماشا كنید. هم چنین این تالاب به عنوان یك منطقه تفریحی است تالاب گميشان درغرب دشت ترکمن، حاشيه شرقی دريای خزر، واقع شده است. مساحت آن درحدود ۳۰۰۰۰ هکتار برآورد شده است. از قدمت اين تالاب اطلاعاتی دقيقی در دسترس نيست اما با توجه به اين که سطح آب دريای خزر در زمان سلطنت سومين شاه خوارزم بقدری پايين بود که از تالاب انزلی چيزی جز بستري، بيش بجا نمانده بود و با توجه به زمان سلطنت استرکه بين سال های ۱۲۵ تا ۱۵۵ق. در زمان فرار سلطان محمد خوارزم شاه به جزيره آبسکون درسال۷۱۶ ق. مي توان نتيجه گرفت که از آن سال ها به بعد با افزايش آب دريا در اين منطقه تالاب ايجاد شده است تالاب گميشان علاوه بر ارزش های اکولوژيکی، تفريحی و اقليمی و آموزشی که دارد درحفظ مناسبات اقتصادی و اجتماعی منطقه نيز اهميت بسزايی دارد. درضمن باتوجه به فقدان ارزش کشاورزی اراضی اين منطقه، تالاب گميشان يکی از منابع تامين مالی اهالی محسوب مي شود از ويژگی های منحصر به فردی که تالاب گميشان دارد اکوسيستم کم نظيرآن است که در آن مي توان از انواع ماهيان، سخت پوستان، نرم تنان، دوزيستان، خزندگان و پرندگان نام برد. هم چنان پايگاه پاييزی و زمستانی برخی از پرندگان درحال انقراض و نادرجهان می باشد.

توضیحات تکمیلی

مکان

نظرات

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

ارسال نظر

امتیاز