zarbin2

ذخیره گاه زربین رامیان

این درخت از گونه های اصلی اقلیم مدیترانه و چون اقلیم دره رامیان مشابه اقلیم مدیترانه بوده این گونه توانسته سازگاری خود را در این ناحیه به اثبات برساند . ذخیرگاه زربین رامیان یکی ازمحدود ذخیرگاه های جنگلی ایران و توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور و ادارۀ جنگلکاری و پارکها شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته است . این ذخیره گاه درکیلومتر ۶ جاده رامیان – شاهرود با مساحت ۶/۳۰ هکتار و تا  ارتفاع ۳۰۰ متر از سطح دریا  ، در حوزه ۸۹ طول جغرافیایی ۱/۵ -۵ و عرض جغرافیایی ۵/۳۶ -۳۷  قرار گرفته است .
آب وهوای منطقۀ ذخیرگاه تحت تاثیرآب وهوای مدیترانه بوده و همین تاثیر اقلیمی گونه های مدیترانه اعم از درختی و درختچه و بوته در آن بخوبی رشد نموده است .  طبق گزارش ( میانگین ۱۰ ساله )  نزولات به شکل باران و برف حدود ۶۰۰ میلی مترو وزش باد هاجهت عمومی آن از غرب به شرق و بعضاً ازشمال به سمت جنوب می باشد . خاک منطقه ذخیره گاه نیمه عمیق با درصد بالای آهک و ماسه ( مارنی آهک ) و از نظر زمین شناسی غالباً ساختار آنرا نهشته های دوران اول و دوم زمین شناسی تشکیل داده است .  پوشش گیاهی منطقه که به همراهی  زربین دیده شده با گونه های بلوط ، ممرز ، انجیلی ، آزاد ، سیاه تلو ، ولیک ، آلو وحشی ، تمشک و سایر گونه ها و از جانوران موجود درمنطقه  به خرس ، پلنگ ، آهو ( شوکا ) گراز ، سیاه گوش ، خرگوش ، تشی ، قرقاول ، توکاو پرندگان شکاری می توان اشاره کرد.

توضیحات تکمیلی

مکان

نظرات

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

ارسال نظر

امتیاز